$1,44 tỷ

xuất khẩu 787 of 1236
2003
2017

0,992

Độ phức tạp của sản phẩm 216 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 787 and the 216 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($322 Hàng triệu), Trung Quốc ($226 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($143 Hàng triệu), Ý ($72,5 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($61,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($169 Hàng triệu), Đức ($132 Hàng triệu), Trung Quốc ($110 Hàng triệu), Mexico ($74,3 Hàng triệu) và Pháp ($53,5 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites