$113 Hàng triệu

xuất khẩu 1166 of 1236
2003
2017

1,19

Độ phức tạp của sản phẩm 142 of 1236
2003
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1166 and the 142 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($15,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($15,1 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($14,6 Hàng triệu), Đức ($13,7 Hàng triệu) và Pháp ($11,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($20,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($9,9 Hàng triệu), Pháp ($8,12 Hàng triệu), Trung Quốc ($4,83 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($4,72 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites