$87,8 Hàng triệu

xuất khẩu 1177 of 1236
2003
2017

1,57

Độ phức tạp của sản phẩm 49 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1177 and the 49 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($21,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($19,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($16,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,3 Hàng triệu) và Hà Lan ($6,24 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($16,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($8,85 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,92 Hàng triệu), Pháp ($6,76 Hàng triệu) và Áo ($5,51 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites