$1,13 tỷ

xuất khẩu 1793 of 5085
2003
2017

1,86

Độ phức tạp của sản phẩm 62 of 5085
2003
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1793 and the 62 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($274 Hàng triệu), Pháp ($204 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($167 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($128 Hàng triệu) và Đức ($65,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($231 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($134 Hàng triệu), Đức ($119 Hàng triệu), Ấn Độ ($88,8 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($69,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites