$893 Hàng triệu

xuất khẩu 2060 of 5085
2003
2017

1,48

Độ phức tạp của sản phẩm 247 of 5085
2003
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MYS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2060 and the 248 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($510 Hàng triệu), Khác Á ($171 Hàng triệu), Malaysia ($110 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($55,9 Hàng triệu) và Thái Lan ($21,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($645 Hàng triệu), Thái Lan ($73 Hàng triệu), Trung Quốc ($65 Hàng triệu), Indonesia ($38,8 Hàng triệu) và Sri Lanka ($24,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites