$53,3 tỷ

xuất khẩu 51 of 1236
2003
2017

0,842

Độ phức tạp của sản phẩm 270 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 51 and the 269 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($5,74 tỷ), Hoa Kỳ ($5,72 tỷ), Trung Quốc ($5,07 tỷ), Nam Triều Tiên ($4,89 tỷ) và Hà Lan ($4,69 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($7,64 tỷ), Đức ($4,03 tỷ), Hoa Kỳ ($3,03 tỷ), Ý ($2,29 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,17 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites