$1,53 tỷ

xuất khẩu 1491 of 5085
2003
2017

1,72

Độ phức tạp của sản phẩm 119 of 5085
2003
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1491 and the 119 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($295 Hàng triệu), Singapore ($222 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($206 Hàng triệu), Đức ($180 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($112 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($443 Hàng triệu), Đức ($71,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($69,3 Hàng triệu), Mexico ($62,4 Hàng triệu) và Ấn Độ ($58,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites