$15,3 tỷ

xuất khẩu 205 of 1236
2003
2017

1,63

Độ phức tạp của sản phẩm 40 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 205 and the 40 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,33 tỷ), Hoa Kỳ ($1,78 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,59 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,44 tỷ) và Pháp ($1,26 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,21 tỷ), Đức ($1,07 tỷ), Hoa Kỳ ($974 Hàng triệu), Ý ($579 Hàng triệu) và Pháp ($533 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites