$1,1 tỷ

xuất khẩu 1834 of 5085
2003
2017

1,98

Độ phức tạp của sản phẩm 36 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1834 and the 36 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($425 Hàng triệu), Đức ($237 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($107 Hàng triệu), Trung Quốc ($73,1 Hàng triệu) và Hà Lan ($63,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($152 Hàng triệu), Mexico ($97,6 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($90,8 Hàng triệu), Đức ($71,2 Hàng triệu) và Ấn Độ ($68,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites