$337 Hàng triệu

xuất khẩu 3159 of 5085
2003
2017

2,25

Độ phức tạp của sản phẩm 14 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3159 and the 14 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($139 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($85,3 Hàng triệu), Canada ($40,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18 Hàng triệu) và Trung Quốc ($14,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Canada ($52,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($50,4 Hàng triệu), Gà tây ($27,2 Hàng triệu), Mexico ($24,9 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($22,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites