$4,1 tỷ

xuất khẩu 672 of 5085
2003
2017

1,36

Độ phức tạp của sản phẩm 342 of 5085
2003
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 672 and the 343 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($999 Hàng triệu), Khác Á ($441 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($393 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($381 Hàng triệu) và Đức ($226 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,51 tỷ), Ấn Độ ($258 Hàng triệu), Đức ($197 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($179 Hàng triệu) và Ý ($178 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites