$840 Hàng triệu

xuất khẩu 2142 of 5085
2003
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 701 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2142 and the 702 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($125 Hàng triệu), Đức ($95 Hàng triệu), Trung Quốc ($84,7 Hàng triệu), Hà Lan ($59,7 Hàng triệu) và Áo ($54,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($94 Hàng triệu), Trung Quốc ($65,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($41 Hàng triệu), Phần Lan ($40,8 Hàng triệu) và Canada ($40,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites