$82,5 Hàng triệu

xuất khẩu 4330 of 5085
2003
2017

1,91

Độ phức tạp của sản phẩm 54 of 5085
2003
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4330 and the 54 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($22 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($17,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($9,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($5,44 Hàng triệu) và Thụy Điển ($4,39 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($18 Hàng triệu), Ấn Độ ($13,3 Hàng triệu), Đức ($8,98 Hàng triệu), Hồng Kông ($5,39 Hàng triệu) và Pháp ($4,81 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites