$33,6 Hàng triệu

xuất khẩu 4643 of 5085
2003
2017

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 642 of 5085
2003
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SGP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4643 and the 645 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($10,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($8,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($4,77 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($1,25 Hàng triệu) và Ấn Độ ($1,22 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Singapore ($7,66 Hàng triệu), Hồng Kông ($3,07 Hàng triệu), Nigeria ($2,79 Hàng triệu), Thái Lan ($2,52 Hàng triệu) và Trung Quốc ($2,31 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites