$6,35 Hàng triệu

xuất khẩu 4837 of 5085
2003
2017

1,14

Độ phức tạp của sản phẩm 596 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

AUT

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4837 and the 597 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,77 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,68 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($1,15 Hàng triệu), Đức ($1,05 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($301 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Áo ($1,76 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,55 Hàng triệu), Đức ($671 Hàng ngàn), Nga ($474 Hàng ngàn) và Pháp ($381 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites