$4,95 tỷ

xuất khẩu 469 of 1236
2003
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 126 of 1236
2003
2017

DNK

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 469 and the 126 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đan Mạch ($1,16 tỷ), Hoa Kỳ ($609 Hàng triệu), Trung Quốc ($403 Hàng triệu), Phần Lan ($392 Hàng triệu) và Đức ($383 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($836 Hàng triệu), Đức ($365 Hàng triệu), Hà Lan ($328 Hàng triệu), Trung Quốc ($228 Hàng triệu) và Pháp ($228 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites