$10,9 tỷ

xuất khẩu 283 of 1236
2003
2017

0,994

Độ phức tạp của sản phẩm 212 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 283 and the 214 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,1 tỷ), Trung Quốc ($1,52 tỷ), Hoa Kỳ ($1,35 tỷ), Sơn mài Nhật ($726 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($548 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,17 tỷ), Đức ($786 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($492 Hàng triệu), Mexico ($461 Hàng triệu) và Pháp ($398 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites