$701 Hàng triệu

xuất khẩu 953 of 1236
2003
2017

-0,445

Độ phức tạp của sản phẩm 813 of 1236
2003
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 953 and the 813 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($103 Hàng triệu), Hà Lan ($95,4 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($74,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($61,3 Hàng triệu) và Đức ($40,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($53,5 Hàng triệu), Pháp ($51 Hàng triệu), Việt Nam ($43,8 Hàng triệu), Ý ($38,4 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($35,9 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites