$429 Hàng triệu

xuất khẩu 2907 of 5085
2003
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 724 of 5085
2003
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2907 and the 726 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($107 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($86,8 Hàng triệu), Đức ($61,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($47,2 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($41,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($47,6 Hàng triệu), Đức ($39,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($35,7 Hàng triệu), Pháp ($35,4 Hàng triệu) và Ý ($22,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites