$12,5 tỷ

xuất khẩu 256 of 1236
2003
2017

1,1

Độ phức tạp của sản phẩm 170 of 1236
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 256 and the 170 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,48 tỷ), Hoa Kỳ ($1,74 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($848 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($767 Hàng triệu) và Phần Lan ($740 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,01 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,1 tỷ), Đức ($868 Hàng triệu), Trung Quốc ($628 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($580 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites