$8,28 tỷ

xuất khẩu 322 of 5085
2003
2017

0,963

Độ phức tạp của sản phẩm 851 of 5085
2003
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 322 and the 854 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Singapore ($5,29 tỷ), Trung Quốc ($933 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($405 Hàng triệu), Đức ($254 Hàng triệu) và Ấn Độ ($244 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,69 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($2,26 tỷ), Panama ($678 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($518 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($345 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites