$10,9 Hàng triệu

xuất khẩu 4798 of 5085
2003
2017

2,79

Độ phức tạp của sản phẩm 2 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SRB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4798 and the 2 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($10 Hàng triệu), Trung Quốc ($637 Hàng ngàn), Vương quốc Anh ($89 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($49,5 Hàng ngàn) và Pháp ($26,4 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Serbia ($9,6 Hàng triệu), Canada ($543 Hàng ngàn), Ba Lan ($386 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($53,2 Hàng ngàn) và Ghana ($53,1 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites