$1,44 tỷ

xuất khẩu 786 of 1236
2003
2017

1,72

Độ phức tạp của sản phẩm 29 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 786 and the 29 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($339 Hàng triệu), Đức ($224 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($167 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($133 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($89,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($171 Hàng triệu), Trung Quốc ($150 Hàng triệu), Đức ($88,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($87,2 Hàng triệu) và Pháp ($76 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites