$7,64 tỷ

xuất khẩu 362 of 1236
2003
2017

0,196

Độ phức tạp của sản phẩm 578 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 362 and the 578 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,72 tỷ), Ấn Độ ($539 Hàng triệu), Đức ($471 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($404 Hàng triệu) và Ý ($343 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,05 tỷ), Đức ($627 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($454 Hàng triệu), Ấn Độ ($443 Hàng triệu) và Ý ($366 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites