$347 Hàng triệu

xuất khẩu 3123 of 5085
2003
2017

0,402

Độ phức tạp của sản phẩm 1931 of 5085
2003
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3123 and the 1935 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($47,3 Hàng triệu), Ý ($43,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($40,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($36 Hàng triệu) và Trung Quốc ($32,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($45,4 Hàng triệu), Đức ($32,5 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($27 Hàng triệu), Trung Quốc ($26,5 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($19,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites