$1,07 tỷ

xuất khẩu 1862 of 5085
2003
2017

1,52

Độ phức tạp của sản phẩm 214 of 5085
2003
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1862 and the 215 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($399 Hàng triệu), Đức ($248 Hàng triệu), Thụy Điển ($66,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($64,8 Hàng triệu) và Khác Á ($63,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($103 Hàng triệu), Ý ($98 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($93 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($82,2 Hàng triệu) và Pháp ($73,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites