$540 Hàng triệu

xuất khẩu 2659 of 5085
2003
2017

-0,307

Độ phức tạp của sản phẩm 3140 of 5085
2003
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2659 and the 3144 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($222 Hàng triệu), Khác Á ($152 Hàng triệu), Malaysia ($37,7 Hàng triệu), Chile ($14,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($14,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($164 Hàng triệu), Ai Cập ($23,7 Hàng triệu), Việt Nam ($19,8 Hàng triệu), Indonesia ($19,4 Hàng triệu) và Ấn Độ ($19,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites