$2,95 tỷ

xuất khẩu 906 of 5085
2003
2017

1,37

Độ phức tạp của sản phẩm 335 of 5085
2003
2017

IDN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 906 and the 336 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Indonesia ($460 Hàng triệu), Malaysia ($382 Hàng triệu), Đức ($373 Hàng triệu), Hà Lan ($314 Hàng triệu) và Trung Quốc ($236 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($350 Hàng triệu), Trung Quốc ($334 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($268 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($211 Hàng triệu) và Đức ($197 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites