$805 Hàng triệu

xuất khẩu 2210 of 5085
2003
2017

0,334

Độ phức tạp của sản phẩm 2065 of 5085
2003
2017

MYS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2210 and the 2070 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Malaysia ($181 Hàng triệu), Indonesia ($96,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($66,7 Hàng triệu), Ý ($60 Hàng triệu) và Singapore ($53,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($83,7 Hàng triệu), Đức ($50,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($42,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($34,6 Hàng triệu) và Thái Lan ($32,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites