$76,3 Hàng triệu

xuất khẩu 4389 of 5085
2003
2017

1,35

Độ phức tạp của sản phẩm 355 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4389 and the 356 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($29,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($19,1 Hàng triệu), Na Uy ($14,3 Hàng triệu), Pháp ($3,13 Hàng triệu) và Thụy Điển ($1,94 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($12 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($7,91 Hàng triệu), Singapore ($6,61 Hàng triệu), Đức ($5,17 Hàng triệu) và Ấn Độ ($3,78 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites