$913 Hàng triệu

xuất khẩu 2031 of 5085
2003
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 692 of 5085
2003
2017

SAU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2031 and the 694 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Saudi Arabia ($157 Hàng triệu), Nam Phi ($150 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($129 Hàng triệu), Khác Á ($129 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($75,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($233 Hàng triệu), Trung Quốc ($215 Hàng triệu), Đức ($145 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($57,6 Hàng triệu) và Ấn Độ ($41,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites