$1,44 tỷ

xuất khẩu 1546 of 5085
2003
2017

0,746

Độ phức tạp của sản phẩm 1272 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1546 and the 1273 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($335 Hàng triệu), Đức ($160 Hàng triệu), Hà Lan ($139 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($107 Hàng triệu) và Nam Phi ($94,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($130 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($125 Hàng triệu), Trung Quốc ($102 Hàng triệu), Ấn Độ ($101 Hàng triệu) và Đức ($82,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites