$8,6 tỷ

xuất khẩu 309 of 5085
2003
2017

-0,653

Độ phức tạp của sản phẩm 3641 of 5085
2003
2017

IRN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 309 and the 3646 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Iran ($1,16 tỷ), Trinidad và Tobago ($1,15 tỷ), Saudi Arabia ($1,03 tỷ), Oman ($673 Hàng triệu) và New Zealand ($566 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,31 tỷ), Hoa Kỳ ($803 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($541 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($534 Hàng triệu) và Ấn Độ ($523 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites