$29,3 Hàng triệu

xuất khẩu 4678 of 5085
2003
2017

2,61

Độ phức tạp của sản phẩm 7 of 5085
2003
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4678 and the 7 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($12,8 Hàng triệu), Đức ($9,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($3,34 Hàng triệu), Trung Quốc ($1,5 Hàng triệu) và Pháp ($1,07 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($10,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,66 Hàng triệu), Singapore ($3,31 Hàng triệu), Hà Lan ($2,55 Hàng triệu) và Trung Quốc ($2,27 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites