$8,12 Hàng triệu

xuất khẩu 4820 of 5085
2003
2017

-0,178

Độ phức tạp của sản phẩm 2925 of 5085
2003
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SGP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4820 and the 2929 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Singapore ($3,25 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,62 Hàng triệu), Ấn Độ ($822 Hàng ngàn), Úc ($515 Hàng ngàn) và Bỉ-Luxembourg ($446 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Singapore ($1,59 Hàng triệu), Malaysia ($784 Hàng ngàn), Sơn mài Nhật ($661 Hàng ngàn), Pháp ($621 Hàng ngàn) và Vương quốc Anh ($576 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites