$128 Hàng triệu

xuất khẩu 4046 of 5085
2003
2017

1,59

Độ phức tạp của sản phẩm 172 of 5085
2003
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4046 and the 172 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($46,8 Hàng triệu), Pháp ($22,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($22,7 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($6,32 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($6,06 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($30,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($10,3 Hàng triệu), Canada ($6,49 Hàng triệu), Ý ($6,23 Hàng triệu) và Mexico ($5,57 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites