$636 Hàng triệu

xuất khẩu 973 of 1236
2003
2017

1,55

Độ phức tạp của sản phẩm 50 of 1236
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 973 and the 50 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($289 Hàng triệu), Trung Quốc ($90,6 Hàng triệu), Đức ($48,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($47,4 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($45,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($116 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($92 Hàng triệu), Khác Á ($78,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($58 Hàng triệu) và Ấn Độ ($52,7 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites