$1,98 tỷ

xuất khẩu 710 of 1236
2003
2017

0,113

Độ phức tạp của sản phẩm 610 of 1236
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 710 and the 610 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($607 Hàng triệu), Áo ($280 Hàng triệu), Đức ($110 Hàng triệu), Na Uy ($103 Hàng triệu) và Nam Phi ($102 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($260 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($230 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($206 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($125 Hàng triệu) và Thụy Điển ($117 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites