$4,93 tỷ

xuất khẩu 556 of 5085
2003
2017

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 636 of 5085
2003
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 556 and the 638 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($1,39 tỷ), Vương quốc Anh ($657 Hàng triệu), Pháp ($652 Hàng triệu), Đức ($575 Hàng triệu) và Hà Lan ($528 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,43 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,2 tỷ), Thụy Điển ($371 Hàng triệu), Đức ($353 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($288 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites