$181 Hàng triệu

xuất khẩu 3787 of 5085
2003
2017

0,788

Độ phức tạp của sản phẩm 1187 of 5085
2003
2017

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3787 and the 1191 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ấn Độ ($37,4 Hàng triệu), Đức ($27,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($23,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($23,2 Hàng triệu) và Hà Lan ($7,11 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($17,2 Hàng triệu), Pháp ($14,1 Hàng triệu), Đức ($11,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($8,63 Hàng triệu) và Indonesia ($8,12 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites