$101 Hàng triệu

xuất khẩu 4206 of 5085
2003
2017

1,82

Độ phức tạp của sản phẩm 71 of 5085
2003
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4206 and the 71 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($28,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($19,4 Hàng triệu), Đức ($15,2 Hàng triệu) và Hungary ($7,86 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($13,9 Hàng triệu), Ba Lan ($13 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($11,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($8,13 Hàng triệu) và Mexico ($7,62 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites