$896 Hàng triệu

xuất khẩu 2050 of 5085
2003
2017

0,974

Độ phức tạp của sản phẩm 838 of 5085
2003
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2050 and the 840 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($461 Hàng triệu), Trung Quốc ($186 Hàng triệu), Mexico ($51,8 Hàng triệu), Hungary ($39,6 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($35,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($400 Hàng triệu), Philippines ($116 Hàng triệu), Canada ($52 Hàng triệu), Indonesia ($48,6 Hàng triệu) và Việt Nam ($34,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites