$290 Hàng triệu

xuất khẩu 3342 of 5085
2003
2017

-0,166

Độ phức tạp của sản phẩm 2906 of 5085
2003
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GBR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3342 and the 2910 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($50,5 Hàng triệu), Hungary ($34,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($31 Hàng triệu), Slovakia ($22,7 Hàng triệu) và Trung Quốc ($21,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($37,2 Hàng triệu), Đức ($24,7 Hàng triệu), Ba Lan ($24,6 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($21,8 Hàng triệu) và Pháp ($21,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites