$86,1 Hàng triệu

xuất khẩu 4307 of 5085
2003
2017

1,7

Độ phức tạp của sản phẩm 130 of 5085
2003
2017

NOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DNK

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4307 and the 130 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Na Uy ($32 Hàng triệu), Đan Mạch ($16,6 Hàng triệu), Đức ($9,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($7,33 Hàng triệu) và Pháp ($6,54 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đan Mạch ($34,7 Hàng triệu), Pháp ($16,6 Hàng triệu), Thụy Điển ($9,9 Hàng triệu), Đức ($6,11 Hàng triệu) và Ba Lan ($6,09 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites