$119 Hàng triệu

xuất khẩu 4111 of 5085
2003
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 379 of 5085
2003
2017

NOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GBR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4111 and the 382 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Na Uy ($54 Hàng triệu), Đan Mạch ($28,8 Hàng triệu), Iceland ($13,2 Hàng triệu), Thụy Điển ($5,33 Hàng triệu) và Ireland ($4,45 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($55 Hàng triệu), Đan Mạch ($21,7 Hàng triệu), Thụy Điển ($16,6 Hàng triệu), Pháp ($9,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($6,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS02.

Trade

More on from our other sites