Hoa Kỳ

1,76

Sự phức tạp về kinh tế 7 of 126
1980
2017

$1,25 Hàng tỷ

xuất khẩu 3 of 221
1980
2017

$2,16 Hàng tỷ

nhập khẩu 1 of 221
1980
2017

$59,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 13 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Hoa Kỳ? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Hoa Kỳ? List your company on Macro Market.

Hoa Kỳ đứng thứ 3 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 7 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Hoa Kỳ exported $1,25 Hàng tỷ and imported $2,16 Hàng tỷ, resulting in a negative trade balance of $910 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ là $19,4 Hàng tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $59,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là Tinh Dầu khí ($74,5 tỷ), Xe ô tô ($56 tỷ), Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($54 tỷ), Tua bin khí ($31,6 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($29,5 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($178 tỷ), Dầu thô ($129 tỷ), Thiết bị phát sóng ($105 tỷ), Máy tính ($73,5 tỷ) và Phụ tùng xe ($67,1 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là Mexico ($181 tỷ), Canada ($149 tỷ), Trung Quốc ($133 tỷ), Sơn mài Nhật ($66,9 tỷ) và Đức ($61,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($476 tỷ), Mexico ($307 tỷ), Canada ($274 tỷ), Sơn mài Nhật ($125 tỷ) và Đức ($111 tỷ).

Hoa Kỳ giáp với CanadaMexico bằng đất và Bahamas bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Hoa Kỳ

More on Hoa Kỳ from our other sites