Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

$15 Hàng triệu

xuất khẩu 208 of 221
1981
2017

$103 Hàng triệu

nhập khẩu 205 of 221
1981
2017

$5,96 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 134 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ? List your company on Macro Market.

Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ đứng thứ 208 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ exported $15 Hàng triệu and imported $103 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $88,5 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ là $427 Hàng triệu và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $5,96 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ là Các loại rau khác ($4,4 Hàng triệu), Non-phi lê cá tươi ($4,28 Hàng triệu), Trái cây chế biến khác và Nuts ($1,09 Hàng triệu), Khoai mì ($817 Hàng ngàn) và Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($478 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Thịt gia cầm ($8,34 Hàng triệu), Xe ô tô ($4,43 Hàng triệu), Cừu và dê thịt ($4,37 Hàng triệu), Đông lạnh bò thịt ($3,14 Hàng triệu) và Cá đã chế biến ($2,92 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ là Hoa Kỳ ($4,12 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($3,39 Hàng triệu), New Zealand ($2,58 Hàng triệu), Úc ($1,73 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($1,61 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là New Zealand ($29,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($27,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($12,9 Hàng triệu), Úc ($10 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($6,19 Hàng triệu).

Xe Nhẹ Có Hai Bánh Ở Ấn Độ là một hòn đảo và giáp với American Samoa, Fiji, Niue, New Zealand, Wallis và FutunaSamoa bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

More on Xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ from our other sites