Timor-Leste

$108 Hàng triệu

xuất khẩu 182 of 221
1999
2017

$651 Hàng triệu

nhập khẩu 178 of 221
1999
2017

$7,21 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 125 of 214
1999
2017
Looking for commercial partners Timor-Leste? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Timor-Leste? List your company on Macro Market.

Timor-Leste đứng thứ 182 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Timor-Leste exported $108 Hàng triệu and imported $651 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $543 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Timor-Leste là $2,95 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $7,21 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Timor-Leste là Dầu thô ($65,9 Hàng triệu), Cà phê ($26,4 Hàng triệu), Sử dụng Quần áo ($4,58 Hàng triệu), Locust Đậu ($1,51 Hàng triệu) và SAPS rau ($917 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($105 Hàng triệu), Cơm ($31 Hàng triệu), Xe ô tô ($25,5 Hàng triệu), Xi măng ($21,7 Hàng triệu) và Thịt gia cầm ($19,9 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Timor-Leste là Singapore ($67,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($10,4 Hàng triệu), Indonesia ($7,64 Hàng triệu), Đức ($5,32 Hàng triệu) và Trung Quốc ($3,52 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($202 Hàng triệu), Trung Quốc ($112 Hàng triệu), Singapore ($85,4 Hàng triệu), Hồng Kông ($55,9 Hàng triệu) và Việt Nam ($37,1 Hàng triệu).

Timor-Leste giáp với Indonesia bằng đất và Úc bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Timor-Leste

More on Timor-Leste from our other sites