Looking for commercial partners Tokelau? List your company on Macro Market.

Tokelau đứng thứ 192 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Tokelau exported $61,3 Hàng triệu and imported $50,5 Hàng triệu, resulting in a positive trade balance of $10,8 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Tokelau là Tinh Dầu khí ($47,5 Hàng triệu), Phế liệu sắt ($903 Hàng ngàn), Trái cây chế biến khác và Nuts ($749 Hàng ngàn), Công nghiệp thực phẩm quá trình chuẩn bị máy móc ($741 Hàng ngàn) và Lốp cao su ($620 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Gas Dầu khí ($36,5 Hàng triệu), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($4,31 Hàng triệu), Các bộ phận máy bay ($1,76 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($625 Hàng ngàn) và Thuốc trừ sâu ($605 Hàng ngàn).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Tokelau là Indonesia ($47,6 Hàng triệu), Pháp ($4,73 Hàng triệu), Ireland ($1,96 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,47 Hàng triệu) và Zambia ($818 Hàng ngàn). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Nigeria ($36,5 Hàng triệu), Đức ($4,62 Hàng triệu), Samoa ($3,1 Hàng triệu), Ireland ($2,94 Hàng triệu) và Nam Phi ($760 Hàng ngàn).

Tokelau là một hòn đảo và giáp với American Samoa, Quần đảo Cook, Kiribati, Wallis và FutunaSamoa bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Tokelau

More on Tokelau from our other sites