Thái Lan

0,71

Sự phức tạp về kinh tế 32 of 126
1980
2017

$215 tỷ

xuất khẩu 23 of 221
1980
2017

$160 tỷ

nhập khẩu 27 of 221
1980
2017

$17,9 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 76 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Thái Lan? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Thái Lan? List your company on Macro Market.

Thái Lan đứng thứ 23 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 32 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Thái Lan exported $215 tỷ and imported $160 tỷ, resulting in a positive trade balance of $54,8 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Thái Lan là $455 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $17,9 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan là Văn phòng bộ phận máy ($19,8 tỷ), Mạch tích hợp ($12 tỷ), Xe tải giao hàng ($9,4 tỷ), Xe ô tô ($8,17 tỷ) và Thiết bị phát sóng ($6,63 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vàng ($10,6 tỷ), Phụ tùng xe ($5,5 tỷ), Mạch tích hợp ($4,83 tỷ), Dầu thô ($4,69 tỷ) và Văn phòng bộ phận máy ($3,67 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan là Trung Quốc ($40,7 tỷ), Hoa Kỳ ($28,2 tỷ), Sơn mài Nhật ($22 tỷ), Malaysia ($10,9 tỷ) và Hồng Kông ($10,7 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($38,3 tỷ), Sơn mài Nhật ($26,2 tỷ), Singapore ($13,4 tỷ), Hồng Kông ($12,5 tỷ) và Malaysia ($10,7 tỷ).

Thái Lan giáp với Campuchia, Lào, Miến ĐiệnMalaysia bằng đất và Indonesia, Ấn ĐộViệt Nam bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Thái Lan

More on Thái Lan from our other sites